Marketing Menadžment

Možete da budete o toku sa svim novinama, čak i kada ste uključeni u sve faze kreativnog procesa.

Marketing Menadžment

Ako radite u marketingu, znate da je organizacija ključna. Mnoge stvari se dešavaju istovremeno i morate biti u konstantnoj komunikaciji s ljudima iz različitih sektora.

To je razlog zašto smo unutar Teodeska integrisali eksternu i internu komunikaciju u naše radne površine gde možete planirati procese i projekte, slati mejlove i poruke, kao i dodeljivati odgovornost kada je to potrebno.

Primena u kreativnom sektoru

Rad sa više dizajnera na više kampanja može biti zbunjujući i dugotrajan, pogotovo kada su rokovi kratki. Desetine datoteka svakodnevno se šalju preko više kanala i praćenje najnovije verzije može oduzeti dosta vremena.

Želite li da pročitate celu studiju?